Aplikace, která pomáhá s úzkostmi, startuje ostrý provoz

První aplikace, která pomáhá ženám po porodu s duševními problémy, má za sebou fázi klinického hodnocení a vstoupila do ostrého provozu. „Výsledky vypadají velmi slibně, u žen, které si ji stáhly, došlo k výraznému zlepšení stavu,“ říká její tvůrce, psychiatr Národního ústavu duševního zdraví, Antonín Šebela s tím, že na konečné výsledky si však musíme ještě počkat.

Co obnášela klinická fáze?

Aplikaci jsme spustili na konci července, kdy se uživatelky mohly přihlašovat, ale bylo to s určitými omezeními. Po vyplnění zdravotních dotazníků se samotná aplikace otevřela jen polovině z nich. Tím jsme získali dvě skupiny se stejnými problémy, přičemž jedna skupina aplikaci využívala a druhá ne. Po měsíci obě skupiny opět vyplní zdravotní dotazníky a my díky tomu můžeme vyhodnotit, nakolik jim aplikace pomohla a jak ji případně vylepšit. To probíhá právě v těchto dnech.

 

Jaký o ni byl zájem?

Zájem je enormní, během prvního týdne po spuštění si ji stáhlo na tisíc uživatelek. Některé uživatelky aplikaci odinstalovaly hned, když zjistily, že jsou v té kontrolní skupině, co musí čekat, některé už nejsou aktivní. Každopádně jich bylo tolik, že jsme po tom týdnu stáhli kampaň a znovu o sobě dáváme vědět zase až nyní, na ostrou fázi. K dnešnímu dni jsme měli 1 004 aktivních uživatelek a jejich počet narůstá v posledních dnech tempem sto žen denně.

 

Znáte už výsledky? Pomáhá?

Ano, částečně již výsledky známe. A ano, pomáhá. Ale na konkrétní čísla je ještě brzy. Uživatelky vyplňovaly čtyři dotazníky. První se týkal depresivních příznaků, je to takzvaná Edinburská škála perinatální deprese, další se zaměřoval na perinatální úzkosti, třetí na pocity samoty a poslední na kvalitu života. Nejvýraznější změny k lepšímu se týkaly úzkostí. Ve skupině, která využívala aplikaci, došlo během daného měsíce k výraznému zlepšení. Když srovnáme efekt léčby, byly výsledky po měsíci dokonce lepší, než jaký efekt nastane po nasazení antidepresiv. Vypadá to tedy velmi slibně, ale výsledky se zatím týkají jen malého počtu účastnic a jsou opravdu jen předběžné. Čekají nás ještě další rozbory.

 

 

Průkopníci

Čekal jste to? Osvědčují se takto podobné aplikace?

To se nedá říct. Jiné aplikace totiž nemají takové rozsáhlé studie. V Česku jsem na podobně podrobné hodnocení nenarazil vůbec a i v zahraničí byste je spočítala na prstech jedné ruky. Uživatelé obvykle hodnotí aplikaci jen základně, na škále od jedné do pěti udávají pomohlo/nepomohlo. S obsahem přímo zacíleným na těhotné a ženy po porodu jsme průkopníci.

 

Pokud by se takto dobré výsledky potvrdily, čím to je?

Řekl bych, že především tím, že aplikace je založená na kognitivně-behaviorální terapii. Ta je obecně na úzkosti velmi účinná a aplikace je v podstatě digitalizovaná kognitivně-behaviorální terapie. Uživatelky si postupně projdou pět úrovní, přičemž v každé z nich najdou povídání o této formě terapie a také nástroje, které mohou využívat.

 

Můžete být konkrétnější?

Tak například v první úrovni se dozvíte, jak vlastně terapie funguje, na co se zaměřuje. Co jsou automatické negativní myšlenky a jak se tato teorie dívá na emoce. Druhá úroveň je o tělesných příznacích, což se hodně týká lidí s úzkostí. Mnohé z nich odvezla záchranka do nemocnice s podezřením na infarkt a teprve později se zjistilo, že se jedná o panickou ataku. Součástí třetí úrovně jsou bludné kruhy, kdy vás negativní myšlení odrazuje od některých činností a ocitáte se tak v kruhu, ze kterého se těžko sami dostáváte. Ve čtvrté úrovni se pak věnujeme chybám, které dělá naše myšlení a které nám zhoršují realitu. Například se jedná o katastrofizace, generalizování, černobílé vidění. A na páté úrovni si můžete osvojit argumentaci myšlenek a takzvaný strastiplný čas, což jsou techniky, které vám pomohou bojovat s negativními emocemi a myšlenkami. Kdybyste šla na psychoterapii, dozvíte se podobné věci.

 

Deprese a úzkost

Změnili jste tu současnou, ostrou verzi oproti té klinické?

Částečně ano. Na úvod dělají uživatelky už jen dva testy, jeden se týká deprese a druhý úzkosti. A také neudávají své jméno, jen e-mail. Vše je anonymní. I teď však žádáme uživatelky, aby testy vyplnily po měsíci užívání.

 

Pro mnoho lidí je těžké mluvit o psychických problémech. U vás si kromě testů mohou také psát emoční deník či deník myšlenek. Jak moc je toto anonymní?

Testy samotné vyhodnocuje počítač a veškeré informace budou použity jen pro vědecké účely nebo pro vyhodnocení aplikace, abychom věděli, co můžeme zlepšit. Do databáze má přístup jen její správce, odborník na IT. Já můžu z testů vidět, jestli se daný subjekt zlepšil, či ne, ale nevím, kdo to je, jak se jmenuje, ani nic dalšího.

 

 

Když to vezmu z druhé strany, anonymita také znamená, že se sice pomyslně svěřím, ale nikdo mi nepomůže? Nebo se někde v kanceláři rozsvítí červené tlačítko, když například můj test ukáže silnou depresi se sebevražednými sklony?

S takovou funkcí jsme nepočítali a přímo takto to nefunguje. Ale ženě se zobrazí automatické vyhodnocení testu, a pokud její odpovědi naznačují, že je ve vážném stavu, dostane doporučení, aby si zavolala na linku psychologické pomoci a přímo i kontakt. Jdeme raději cestou nabídky možností.

 

Víte, kolika lidem se toto doporučení už zobrazilo?

Zatím jsme ještě nestihli vyhodnotit všechna data, takže v tuto chvíli nevím.

 

Aplikace se jmenuje KOGITO. Co to znamená?

Název odráží dvě věci. Jednak je hlavním léčebným přístupem kognitivně-behaviorální terapie a pak latinské Cogito ergo sum znamená Myslím, tedy jsem. Náš přístup si tuto slavnou větu přetváří na cítím se tak, jak myslím. To je základem KBT (kognitivně-behaviorální terapie – pozn. red.).

 

Jak to funguje?

Automatické negativní myšlenky ovlivňují naše emoce a člověk kvůli nim zažívá strach a úzkost. Pokud jsou silné a je jich hodně, mohou vyvolat fyzické příznaky. To se týká jak úzkostí, tak i deprese. Naše strachy pak mění i naše chování. Lidé se vyhýbají tomu, co v nich úzkosti vyvolává, což jen posiluje ty automatické negativní myšlenky. A jste v bludném kruhu. V aplikaci je mimo jiné i nástroj, který dokáže rozklíčovat myšlenkové procesy, které vás v něm drží. Vyplňujete spouštěče, automatické negativní myšlenky, emoce, které pak cítíte, tělesné příznaky i chování, a tak si vlastně složíte tu kaskádu bludného kruhu.

 

Vše bude záviset na financování

Aplikace má zatím pět úrovní. Budete ji rozšiřovat?

Určitě chceme přidávat další lekce. Uvažujeme i o rozšíření pro další skupiny nebo vytvořit další jazykové mutace. Tento přístup totiž může pomoci každému i v každodenním životě. Pomáhá zvládat obtíže a stresové situace. Vše bude ale záviset na financování. Současný projekt financovala Technologická agentura České republiky v rámci výzkumného grantu.

 

Vy jste jedním z mála lékařů, který se zabývá psychickými problémy žen po porodu. Pomáhá vám aplikace v práci?

Všechno, co v ní je, vlastně používáme běžně v každodenní praxi s klientkami. Přišlo mi logické tuto terapii udělat dostupnější. V Národním ústavu duševního zdraví máme KBT programy buď v rámci denních, nebo lůžkových stacionářů. A zjišťujeme, že i když je to velmi úspěšná a v podstatě jednoduchá metoda, pro spoustu lidí je takový způsob nahlížení na jejich myšlenky a emoce úplně nový a neznámý. Navíc je jedním z mála psychologických směrů, které se dají relativně lehce zdigitalizovat.

 

Nahradí vás to?

Pro některé lidi aplikace nikdy nebude, fungují jen takříkajíc tváří v tvář. Ale spoustě lidí může pomoci. Nemyslím si, že může lékařskou péči nahradit, ale může ji velmi dobře doplnit. Už jen tím, že je přístupná zdarma, hned a tady. Nemusíte čekat na termín u lékaře nebo terapeuta, nemusíte nikam jezdit. A taky je to super v tom, že si lidé vyzkouší, jestli jim tato terapie sedí, jestli jim tato metoda pomáhá, a pak mohou pokračovat s terapeutem.

 

 

Když mluvíte o termínech, jak dlouho nyní ženy čekají na objednání u vás?

V minulosti to bylo zhruba týden, nyní už čekají dva až tři týdny. Spustili jsme nově i informační web o perinatálním duševním zdraví www.perinatal.cz, zde čtenářky a čtenáři najdou spoustu informací, jak pro ženy samotné, tak i pro jejich blízké. Dobrou zprávou je i to, že v Národním ústavu duševního zdraví vzniká výzkumné Centrum perinatálního duševního zdraví, takže budeme moci náš tým do budoucna rozšířit.

 

Myslíte, že bude efekt aplikace KOGITO trvalý? Nebo slouží jen k překonání momentální krize?

To teprve musíme zjistit. Je to i jeden z důvodů, proč nám uživatelky dávají svůj e-mail – abychom jim po nějaké době napsali a požádali je, aby nám dotazníky znovu vyplnily. Trvalý efekt to může mít, pokud se techniky naučíte a budete je používat a rozvíjet. Jestli to zahrnete do svého života. Trvalý efekt to tak může mít, pokud budete přemýšlet nad starostmi způsobem, jaký jste se naučila. Asi se to nedá představit tak, že si projdu aplikaci a všechno bude v pohodě. Tak to v péči o duševní zdraví nefunguje.

 

Ženy po porodu mají často psychické problémy přechodně, vyvolané právě novou situací. Dá se očekávat, že když si pomohou takto samy, problémy se neprohloubí a řada z nich pak vůbec nebude muset vyhledat lékařskou péči?

Spousta žen opravdu zažívá problémy jen v daný čas. Tím, že nastane velká změna, nová role. A když krizi překonají a přijmou nové skutečnosti v životě, daří se jim líp. Takže u těchto žen ano. Věříme, že tato aplikace jim v tom překonání pomůže. Ale je určité procento žen, u kterých se to táhne dál nebo může hrát roli i nějaká věc z minula, která jen probublá nahoru. A ty potřebují další péči.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama