Jak Albatros a Starý lev pomohly ukrajinským dětem

Většina ukrajinských uprchlíků přijela do Česka narychlo, jen s jedním zavazadlem. Nakladatelský dům Albatros Media na to zareagoval mimo jiné tak, že se spojil se lvovským nakladatelstvím Starý lev a v těchto dnech z tiskáren vyjíždí pět knih ukrajinských pohádek. „Zároveň po Česku distribuujeme od začátku invaze i jazykové učebnice a slovníky,“ říká Jindra Marešová, ředitelka Nadace Albatros.

Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská v nedávném rozhovoru pro Respekt vyjádřila přání, aby každý malý Ukrajinec měl u sebe svou knížku v rodném jazyce. Kde se vzal v Albatrosu nápad vydat ukrajinské pohádky?

Když jsme viděli, jak sem z Ukrajiny přicházejí zejména maminky a babičky s dětmi a jak dlouho čekají v kontaktních centrech, napadlo nás, že by jim mohlo pomoct, kdyby si měly možnost přečíst ukrajinskou pohádku ve své rodné řeči. Kontaktovali jsme ukrajinské nakladatele a nejrychleji zareagovalo nakladatelství Starý lev ze Lvova. Dohodli jsme se s nimi, že když nám pošlou tiskové podklady, my knihy vytiskneme a budeme je tady zdarma distribuovat.

 

Co to je za pohádky?

Jsou to tradiční ukrajinské pohádky pro děti od tří do dvanácti let. Přišlo mi dobré, že jsme širší výběr pohádek nechali na ukrajinském nakladatelství. Jedním ze společných motivů vybraných knih je přátelství, díky kterému se dají překonat obtíže i porazit silní protivníci. Ze všech pěti titulů bych jmenovala knihu Kazka pro Starogo Leva (Pohádka o starém lvu). Popisuje příběh starého lva unaveného z panování. Lev se usadí ve Lvově, začne mu ale zatékat do bytu a on požádá o pomoc své nejlepší přátele ze zvířecí říše. Ti za ním dorazí a společně začnou zažívat ve městě spoustu příhod. Kniha je vizitkou města Lvova, kde se téměř denně dějí zázraky.

 

Komu pohádky věnujete?

Jsme domluvení, že je pošleme do kontaktních center nebo třeba do Skautského institutu, kde mají komunitní centrum a kde, což se mně osobně hodně líbí, chtějí zapojit do pomoci samotné Ukrajince. Spolupracujeme taky s církvemi nebo městskými částmi. V podstatě se snažíme hledat místa, kde funguje komunitní život.

 

 

V jakém nákladu jste je vydali?

Dvacet tisíc kusů celkem. A k tomu jsme sestavili ještě knihu aktivit v ukrajinštině pro předškoláky a mladší školáky.

 

Knížky online

Jak to u vás v nakladatelství vypadalo na konci února, když Rusko vpadlo na Ukrajinu?

Ve firmě se okamžitě rozhodlo o finanční pomoci ve výši šesti milionů korun. Část peněz jsme poslali ukrajinské ambasádě, část na sbírku Člověka v tísni a něco Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Část peněz pak dostala naše nadace, která začala pomáhat s integrací a vzděláním ukrajinských dětí. A taky se vytipovaly knížky jako slovníky, ilustrovaný slovník a jazykové učebnice pro cizince, o které začal být zájem.

 

Podívali jste se, co máte na skladu, a to jste rozdali?

Ano, začali jsme knihy distribuovat na místa, kde bylo jisté, že se k nim uprchlíci dostanou. Okamžitě se taky zrevidovaly možné termíny v tiskárnách. Některé z nich nám zároveň nabídly, že se budou podílet na nákladech za tisk knih, které rozdáme zdarma. Taky jsme na zadní stranu knih začali dávat základní informace jako infolinky a další relevantní kontakty pro Ukrajince přicházející do Česka.

 

Taky jsem četla, že jste některé knihy nabídli online?

Ano, protože ukrajinský obrázkový slovník a česko-ukrajinský slovník jsme měli na skladě pouze v řádu stovek až tisíc kusů a to nestačilo. Volali nám třeba ze školek nebo škol, že by si to klidně vytiskli sami, kdyby měli tu možnost. Proto jsme se rozhodli, že tyto slovníky dáme zdarma na palmknihy.cz.

 

ZAČÍT DOBŘE A VČAS

Jak velká je Nadace Albatros a kdy vznikla?

Na činnost a na naplňování naší mise, což je podpora sociálně znevýhodněných dětí ve vzdělávání, dostáváme každoročně deset milionů korun. Nadace vznikla před šesti lety.

 

Jak přesně pomáháte dětem, které mají ztížené startovní podmínky?

Když jsme před šesti lety řešili, jakým způsobem budeme pomáhat, absolvovali jsme řadu konzultací s lidmi, kteří tomuto tématu rozumí a dlouhodobě se mu věnují. Dostali jsme dvě doporučení. První bylo, že je třeba pomáhat dětem od neútlejšího věku, protože čím dřív jim pomůžete, tím méně jim pak musíte pomáhat, když jsou starší nebo pak už dospělé. Druhým doporučením bylo zaměřit se na předčasné odchody ze vzdělávání, podpořit tedy jejich studium na střední nebo vysoké škole.

 

Co jste začali na základě těchto doporučení dělat?

Začali jsme podporovat předškolní kluby na šesti místech Česka. Následně jsme zjistili, že je třeba pomáhat ještě dřív, tedy ještě než jde dítě do mateřské školy, a zároveň pracovat i s jeho rodiči. Starším dětem jsme začali nabízet stipendia.

 

 

Jak konkrétně pomáháte malým dětem?

Jako nadace pomáháme zejména finančně – podporujeme aktivity a projekty neziskových organizací. Zároveň sledujeme, co se kde daří a funguje, a to se pak snažíme dostat i do ostatních projektů. Postupně jsme se taky začali seznamovat s aktivitami dalších neziskových organizací. Následně jsme si spolu s nadací Open Society Fund a Nadací České spořitelny řekli, že by bylo dobré naši činnost zkoordinovat, tedy sdílet příklady dobré praxe, dobré postupy a nástroje. Ve všech projektech jsme vždycky hledali, co by se dalo měnit systémově. Chtěli jsme projekty podporovat, ale ne tak, abychom to museli dělat napořád. A tak jsme před třemi lety založili Platformu pro včasnou péči.

 

Co je cílem platformy?

Chtěli bychom, aby byla včasná péče ucelený systém, který dokáže včas rozpoznat dítě, které může být ohrožené sociálním znevýhodněním, které by jednou mohlo zpomalit jeho úspěchy ve vzdělání a tím pádem i v životě. V Česku na stejném principu funguje raná péče u zdravotně postižených dětí. Ty dostávají podporu od okamžiku, kdy se narodí, což je výsledek obdobné snahy před mnoha lety. Usilujeme o to, aby se pracovalo s rodiči, kteří sami nezažili, jak si s dětmi mají hrát, jak je rozvíjet a jak je třeba připravit na mateřskou školku. Stejně tak by se mělo pracovat i s pedagogy, aby takové děti podpořili. Naše motto je, že je třeba začít dobře a včas.

 

Něco z této práce dělají terénní pracovníci z neziskovek. Viděla jste někdy jejich práci naživo?

Ano. Je hezké vidět, jak se mezi sociálním pracovníkem či pedagogem a rodinou rodí vztah, jak se do toho zapojují postupně i ostatní členové rodiny. Důležité je vždy „nacítit“ životní realitu každé rodiny, s níž pracujete. Musíme pochopit, jak ti lidé žijí, a s respektem jim nabídnout pomoc. Na Slovensku mají projekt, který bychom chtěli rozšířit i v Česku. Tam se to tedy týká zejména romských osad, kde se do pomoci zapojují ženy s odrostlými dětmi, které mají dobré postavení v komunitě. Ženy projdou školením a pak přímo v rodinách ukazují, jak dávat dětem včas ty správné podněty pro rozvoj.

 

Obloukem se vrátím k ukrajinským rodinám, kterým jste začali pomáhat se začleněním do české společnosti.

Aktivity, které podporujeme, se velmi přirozeně rozšířily i na ukrajinské rodiny. Neziskové organizace, které se věnují sociální práci, nabídly pomoc hned na začátku invaze. Věděly, jak pomoct s ubytováním, s dokumenty, s hledáním zaměstnání či školek a škol. Taky dobře věděly, že ukrajinské rodiny budou potřebovat kontakt s dalšími rodinami s podobně starými dětmi. Prostě svoji pomoc, kterou dělají dlouho a které rozumí, rozšířily.

 

Vaše nadace taky funguje v platformě donorů.

To je pravda. Zde je výhodou, že se donoři, kteří se rozhodli finančně zapojit do pomoci ukrajinským dětem a rodinám v oblasti vzdělávání, domlouvají tak, aby se vzájemně nepřekrývali, ale naopak se doplňovali, a aby také zaplňovali mezery státních programů. Snahou nás všech je rychle pomoct tam, kde je to zrovna třeba. Někdy trvá, než stát zajistí financování, například těm, kteří nabídli své ubytovací kapacity. Mnoho organizací taky nyní pracuje nad rámec toho, co dělaly před válkou, a často jim chybí finance nebo dostatek zaměstnanců. My jim můžeme v takové situaci nabídnout rychlou pomoc, aby mohly pomáhat dál.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama